Latgales dati

2011. gada 20. augusts

Promocijas darbs aizstāvēts LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē). Temats: „Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā (1918-1940)”
„Teachers’ professional organizations activity in Latvia (1918-1940)”. Vadītāja: prof. A.Krūze. Recenzenti: prof. Irēna Žogla,LU; prof. Inese Jurgena, RPIVA, Valsts emeritētā zinātniece Rasma Garleja.
Ir LU PPF Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskā asistente.
Ē.Vugule dzimusi dzimusi Balvos, augusi Bērzkalnes pagastā.

Atsauces
  • Sprudzāne, M. “Labākais kompliments vacākiem.” Vaduguns, Balvi. 2012. 20.marts.