Latgales dati

2003. gada 19. decembris

Dagdas saldumu ražotājas "Narūta" akcionāri pilnsapulcē nolēmj apstiprināt likvidatora pārskatu un pabeigt kompānijas likvidāciju. Par to informē "Narūta" valdes priekšsēdētājs Arturs Solozemnieks.
Saldumu ražošana uzsākta 70.gados, kas "Narūta" bija fabrikas "Uzvara" īpašums. 1994.gadā fabrika atsāka ražošanu. Ražoja 1,5 tonnas halvas dienā.
1995.gadā Latgales finanšu un investīciju kompānija, kas bija "Narūtas" akciju konytolpaketes turētāja, noslēdza līgumu ar Maskavas cirka direktoru Juriju NIkuļinu par saldumu reklāmu.
Narūta ir upīte, kas tek caur Dagdu un ietek Dagdas ezerā.