Latgales dati

1902. gada 6. maijs

Streiki turpinās līdz 10. jūnijam. Tajā piedalās divu ādas apstrādāšanu rūpnīcu 252 strādnieki, kuri pieprasa darba dienas saīsināšanu par vienu stundu. Cīņai pret streikotājiem izmantota policija.

Atsauces
  • LKP vēstures hronika: Хроника истории Коммунистической партии Латвии. 1. sējums. Rīga: Zinātne, 1984. 53.lpp.