Latgales dati

2011. gada 1. marts

Lēmumu pieņem Ministru kabinets. Viduslatgales Profesionālā vidusskola izveidota apvienojot Dagdas arodvidusskolu, Jaunaglonas vidusskolu, Preiļu arodvidusskolu un Višķu Profesionālo vidusskolu. Mācības uzsāktas 2011.gada 1.septembrī.
No 2011.gada 1.septembra skola realizē izglītības programmas vairākās vietās Dagdā, Jaunaglonā, Preiļos un Višķos. 2011. gada 1 .oktobrī skolā mācās 1073 audzēkņi 48 mācību grupās, kā arī no 01.10.2011. ir uzsākta 2 neklātienes grupu apmācība.