Latgales dati

1920. gada 1. marts

Ir uzskats, ka ģimnāzija izaugusi no 1907. gada J. Kalniņa atvērtās tirdzniecības skolas.
Sākotnēji 1920.gadā ģimnāzija ir īrētās telpās. 1927. gada septembrī ģimnāzija pārceļas jaunuzcelto namu Atbrīvošanas alejā 71, kur ir izvietots arī skolotāju institūts. No 1930./32. mācību gada ģimnāzijas telpas atrodas Daugavpils ielā 25. Savukārt no 1932./34. mācību gada ģimnāzija atgriežas atpakaļ Atbrīvošanas alejas 71 telpās. Vēlāk ģimnāzijai un Rēzeknes komercskolai ir kopīgas telpas Dārzu ielā 62.
Pastāv uzskats, ka tā esot vecākā latviešu vidusskola Latgalē.
Rēzeknes ģimnāzija darbu atsāka 1998. gada 1. jūlijā.

Skolas vadītāji:
K. Dāvis /1920-1929/
L. Cenne /1.9.1929-11.1929/
Krišjānis Mīlgrāvis /1930-1934/
J. Saujiņš /1934-12.1934/
St. Jaudzems /12.1934-7.1940/
Miķelis Bukšs /1941-1944/
Aivars Vilkaste /-2014/.

Atsauces
  • Oreniša, S. “Atmiņas par Rēzeknes vaļsts gimnaziju 1937-1942.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 2023. Kulturvēsturiska un literara godagrōmota. 84. goda gōjums. Latgolas kulturas centra izd., Rēzekne, 2022. 132.-139.lpp.
  • “RVĢ vēsture.” http://www.regimna.edu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 (03.01.2012).
  • “Rezeknes walsts wydusškola.” Latgolas škola, 1922. Nr.2., 27. - 28. lpp.