Latgales dati

2009. gada 20. augusts

Dagdas novada Labiešu pamatskola Svariņos slēgta sakarā ar finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ieviešanu, kā arī bērnu skaita straujo samazināšanos.
Skola slēgta ar 2009.gada 31.augustu.
2009.gada 18.novembrī skolas telpās atverta novadpētniecības istaba. To organizē bibliotēkas vadītāja Ludmila Paskačima.

Atsauces