Latgales dati

2009. gada 20. augusts

Skola slēgta sakarā ar finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ieviešanu, kā arī bērnu skaita straujo samazināšanos.
Skola slēgta ar 2009.gada 31.augustu.
2011.gadā bijušajās skolas telpās atvērts brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala".

Atsauces