Latgales dati

1984. gada 17. jūnijs

DPI vecākais pasniedzējs Harijs Maršavs Ļeņingradā aizstāv disertāciju "Divkomponentu vārdkopas sakārtojuma saistījumā agrīnajā jaunlaiku angļu valodā".

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 273.lpp.