Latgales dati

1997. gada 21. janvāris

Ineta Kristovska Latvijas Universitātē aizstāv promocijas darbu "19.gs. latgaliešu gramatikas". Zinātniecei piešķirts filoloģijas doktora grāds.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 272.lpp.