Latgales dati

1997. gada 4. decembris

Daugavpils Universitātē Nataļja Jundina aizstāv promocijas darbu "Vācu valodas deverbālie lietvārdi ar subjekta telpiskās pārvietošanās nozīmi".

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 271.lpp.