Latgales dati

1986. gada 10. jūnijs

Daugavpils Pedagoģiskā institūta docētāja Gaļina Sirica PSRS Pedagoģisko Zinātņu akadēmijā aizstāv disertāciju "Portretu valoda Ļ.Tolstoja romānos "Augšāmcelšanās" un "Kars un miera". Zinātniecei piešķirts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 276.lpp.