Latgales dati

1993. gada 21. jūnijs

Antoņina Reķēna aizstāv disertāciju "Dienvidlatgales izloksņu leksika". Zinātniecei piešķirts habilitēta doktora grāds filoloģijā.
Turpmākajos gados pētījums turpināts un izdota "Kalupes vārdnīca" 2 sējumos.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 275.lpp.
Fd1c1c542cc7c2a963dedadbfef332c3d45e31c3