Latgales dati

1962. gada 20. jūnijs

Antoņina Reķēna aizstāv filoloģijas kandidāta disertāciju "Kalupes izloksne (fonētika, morfoloģija, leksika). Zinātniecei piešķirts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 275.lpp.