Latgales dati

1928. gada 13. jūlijs

Prese ziņo, ka Iekšlietu ministrs apstiprinājis Daugavpils apriņķa valdes nomas līgumu ar Arendoles baznīcu par bijušās dzirnavu ēkas un 1/4 ha iznomāšanu uz 36 gadiem. Arendolē baznīca bijusi kopš 1858. gada, Pirmajā pasaules karā tā nodedzināta (izjaukta malkas vajadzībām).

Atsauces
  • “Baznīcai atdāvināta ēka.” Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. 1928. 13. jūlijs.
  • “Saimneeciskā informacija.” Pēdējā Brīdī. 1929.07.25.