Latgales dati

2011. gada 12. augusts

Lai koptu un popularizētu tautas mūziku, Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā pirmo reizi notika tautas muzikantu festivāls „O, bļaka”, kas bija veltīts dzejnieka un mākslinieka Antona Kūkoja piemiņai.