Latgales dati

1996. gada 14. decembris

Tā ir Daugavpils novada Naujenes pagasta folkloras kopa. Notiek pirmais kolektīva mēģinājums un kolektīvs tiekās ar vadītāju Ingu Zeili. Ideja par folkloras kopas nepieciešamību pieder Veronikai Karmadonovai, kura toreiz bija Naujenes Kultūras nama direktore.

Atsauces