Latgales dati

2006. gada 25. jūlijs

Poļu restauratoru darbu pieņem VKPAI ekspertu komisija. Restaurācija sākta 2003.gada septembrī.

Atsauces
  • Šervinska, K. “Ieskats Krāslavas sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas centrālā altāra restaurācijas gaitā un vēsturē.” Grām.: Konference "Krāslavas Garīgais seminārs - pirmā augstskola Latvijā. Latgales kultūras centra izdevniecība, 2007. 33.-37.lpp.