Latgales dati

2010. gada 24. marts

Kārsavas novada pašvaldība apstiprina nolikumu par Kārsavas Goda pilsoņa nosaukumu. Tas ir augstākais Kārsavas novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā.
Kārsavas Goda pilsoņi:
2010. gads Zita Mortukāne
2010. gads Arvīds Urtāns
2011. gads Vija Skuja
2011. gads Juris Bozovičs
2012. gads Inta Ostrovska
2013. gads Tālis Mūrnieks
2013. gads Zofija Ritiņa
2014. gads Elvīra Bleive
2014. gads Janīna Terēzija Barkāne
2015. gads Viktorijs Krišāns
2016. gads Anita Turlaja
2016. gads Anna Dundure
2017. gads Renāte Čeirāne
2018. gads Janīna Širina
2018. gads Anna Danča
2019. gads Ināra Silicka
2019. gads Vera Krišāne

Atsauces