Latgales dati

2010. gada 14. septembris

Ar Riebiņu novada domes lēmumu nolemts Galēnu pamatskolā izveidoto Roberta Mūka piemiņas istabu pārveidot par Roberta Mūka muzeju.
Sakotnēji 2007. gada jūnijā Skolas ielā 11c tika atklāta Roberta Mūka Piemiņas istaba.