Latgales dati

2011. gada 15. jūlijs

Preiļu novada domes deputāti nolemj no Valsts adrešu reģistra dzēst 10 ciemus novada teritorijā, kuros nav reģistrēta neviena iela un/vai ēka: Gāgas Aizkalnes pagastā, Skudrinieki, Jurģīši un Putāni Pelēču pagastā, Otrie Vaivodi, Vinkova, Maksimovka, Mežsētas, Krapišķu Buki, un Kalnacki Preiļu pagastā.