Latgales dati

1954. gada 14. augusts

Grandrepidsā (ASV) pēc bīskapa Jāzepa Rancāna ierosinājuma dibināta Amerikas Latviešu Katoļu Apvienība. Pirmais priekšsēdis EDUARDS STUKELIS. Tajā aktīvi darbojās arī latgalieši.
ALKAs priekšsēži:
N. Trepša
K. Sventeckis
B. Baginskis
Z. Zadvinskis.