Latgales dati

1941. gada 15. jūnijs

Viens no pirmajiem kolhoziem Latvijā - kolhozs “Staļina artelis” izveidots 15. jūnijā Abrenes apriņķī. 1941. gada februāra beigās Latvijas PSR AP Prezidija sekretariāts no Abrenes apriņķa Gauru pagasta saņēma šādu vēstuli: “Mēs, Epikas ciema pilsoņi, nolēmām sa-nākt uz sapulci, lai iepazītos, kā dzīvo PSRS kolhoznieki. Izlasot biedra Staļina runu 1. Vissavienības kolhoznieku kongresā, mēs visi vienbalsīgi nolēmām izveidot kolhozu pie mums. Tāpēc lūdzam Augstākās Padomes Prezidiju atļaut mums veidot kolhozu un palīdzēt noorganizēt, jo mums nav vadītāju, kuri zinātu kolhozu iekārtas kārtību.”
Sekoja 19 paraksti un paskaidrojums, ka dažu rakstītnepratēju vietā parakstījušies N. Suharevs un I. Radionovs. 7. martā vēstule tika pārsūtīta tālāk – LK(b)P CK “tālākai rīcībai”. Ievērību pelna fakts, ka gan pati Epikas ciema iedzīvotāju vēstule, gan turpmākā sarakste nekavējoties tika iekļauta “slepenajā” korespondencē.
Vēsturnieks G. Krūmiņš: "Atklāts ir jautājums, vai vispār kādu kolhozu var uzskatīt par dibinātu pirms Vācijas iebrukuma 1941. gada 22. jūnijā."

Atsauces