Latgales dati

1922. gada 11. augusts

Direktora amatā Eižens Vietnieks bija līdz 1923. gada 19. jūnijam. Viņa laikā institūts pārcēlās uz jaunām telpām Institūta ielā. Nomainījās gandŗiz visi skolotāji. Direktors E. Vietnieks lasa vācu valodu un pedagoģiju, dabas zinātnes aizgājušā Žaņa Līņa vīetā pasniedz E. Pilke, Eižens Liberts pasniedz matemātiku, ķīmiju, fiziku un rokdorbus zēniem, J. Rupais (Rupā?) — latvīešu valodu, Novicka - vēsturi, L. Sams — vingrošanu un zīmēšanu, Elza Ziemele — krievu valodu, Valdemārs Pauliņš — ticības mācību luterticīgajiem, klavieru spēli un dziedāšanu, P. Riemers — vijoles spēli, Julijans Vaivods — ticības mācību katoļticīgiem.