Latgales dati

2010. gada 28. oktobris

Tā ir akadēmiskā vēstures doktora studiju programma „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” (kods 51224). Programmas realizācija uzsākta ar studiju kursu "Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais modelis" (docētājs asoc. prof. H.Soms), kurā liela vērība pievērsta Latgales novada studijām. Arī citos doktorantūras kursos tiek analizētas Latgales reģiona pētneicības problēmas.