Latgales dati

1999. gada 25. jūnijs

LU Literatūrzinātņu nozares habilitācijas un promocijas padomes atklātā sēde (Visvalža ielā 4a 219. telpā), kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv LINDA KILĒVICA. Temats “Jāņa Akurātera dramaturģija”. Recenzenti: Dr. filol. Dz. Vārdaune, Dr. h. filol. S. Radzobe, Dr. h. filol. V. Hausmanis.

Atsauces
928deedfe36b3f83b5f0ae7fb034837d6f51f629