Latgales dati

1902. gada 14. jūlijs

Prese publicē ziņu, ka Preiļu īpašnieks Konstantins Guļķevičs lūdzis savos īpašumos atvērt ebreju tautskolu. K.Guļķevičs izteicis gatavību finansēt skolas vajadzībām 300 rbļ. gadā, piešķirt skolai telpas un apmaksāt apkurināšanu un apgaismošanu.
K.Guļķevičs bija Preiļu miesta īpašnieks 19 gadus /1891-1910/.

Atsauces
  • “Из западного края.” Двинский листок [Dvinskij listok]. 1902. 6.jūlijs.