Latgales dati

1939. gada 21. jūnijs

Latvijā pieņemts jauns „Pilsētu pašvaldību likums”. Atbilstoši tam pilsētu pašvaldības vadītājs ir pilsētas vecākais, kuru iecēla iekšlietu ministrs.
Latgalē par tādiem varēja saukties:
Daugavpilī - Andrejs Švirksts
Rēzeknē - Jānis Driviņš
Balvos - Kārlis Lācis
Krāslavā - Antons Ruskulis (kopš 1934.gada)
Preiļos - Salimons Romanovskis
Kārsavā - vakanta vieta līdz novembrim, kopš novembra - Miķelis Zubkāns
Ludzā - Antons Kolužs
Jaunlatgalē - Ernests Ozols
Krustpilī - Kārlis Reinholds Salmiņš
Varakļānos - Donots Zeps
Līvānos - Jānis Zvanītājs
Viļānos - Kirils Dūms
Abrenē - Ernests Ozols.
Pilsētu vecākos apstiprināja Iekšlietu ministrs. Pirmie 10 pilsētas vecākie tika apstiprināti 1939. gada 12. oktobrī, tosparp Daugavpils (Andrejs Švirsksts) un Grīvas (Krišjānis Lielausis) vecākie.

Atsauces
  • “Pilsētu pašvaldību jaunieceltās amatpersonas.” Pagasta dzīve, 1939. 1.novembris.