Latgales dati

1934. gada 2. marts

Prese infromē, ka marta beigās darbu uzsāks Līvānu kūdras fabrika. Nodarbināti ap 300 strādnieki 3 maiņās. Mašīnas izmaksājušas 30.000 Ls.
Kūdra tiek rakta Pētermuižas purvā (300 ha). Tiek ražoti pakaiši (visvairāk), smeltne un kurināmais.
Fabrikas pārvaldnieks inženieris J.Kriķis. Fabrika ir Tautas labklājības ministrijas pakļautībā.
Ar 1938.gadu tā iekļāvās akciju sabiedrībā "Kūdra", kurā no Latgales ietilpa arī Krustpils pagasta (Kūkās) un Naujenes (Daugavpils) pagasta kūdras fabrikas.
1940.gada jūnijā fabriku un kūdras ieguves purvu apmeklēja K.Ulmanis. Fabrikā toreiz nodarbinātas 350 personas, izpeļņa dienā - 6-8 ls.

Atsauces
  • “Jauna kūdras fabrika.” Latgales Ziņas. 2.3.1934.
  • Kriķis, J. “Līvānu kūdras fabrika.” Brīvā Zeme. 12.03.1937.
  • “Līvānu kūdras fabrika.” Jēkabpils Vēstnesis. 7.6.1934.
  • “Latgales kūdras bagatību apskats.” Jaunākās Ziņas. 10.05.1938 [2 foto].
09ab52a88bbea7f6320f70a1d8df702c3adc78a3