Latgales dati

1935. gada 20. jūnijs

Jubilejas, 10. izlaidumā, piedalās 26 absolventi. Kopumā 10 izlaidumos diplomu saņēmuši 317 audzēkņi.

Absolventu saraksts: (atšifrēti 50 %)
Emma Abuce (arī Abuča) - prec. Uijerte, Olga Adamovice, Milda Akmene, Jūlija Baika, Laura Čukure, Antoņina Dreisko, Mihalina Egle, Līvija Gailīte, Alfrēds Gailītis, Tekla Hmeļņicka, Milica Kalniņa-Vanaģele, Arvīds Karpovičs, Viktorija Knipste, Marija Ķīkuste, Vulfs Lapiduss, Haja Maimina, Safrons Mihailovs, Helēna Morozova, Zelma Orste, Zenta Pantalone-Dubulte, Veronika Pūdže, Elza Rigerte, Agnese Ruštāne, Jānis Svenne, Jevdokija Vasiļjeva, Pāvels Zaščerinskis.

Atsauces
  • “Jauno skolotāju izlaidums.” Daugavas Vēstnesis. 1935. 28.jūnijs.