Latgales dati

1942. gada 5. jūnijs

Kalupes pagasta Apšu kapos vietējās organizācijas pavada pēdējā gaitā policistu Jāni Paleju, kurš krita cīņā ar sarkanajiem partizāniem 1942. gada 30. maijā. Viens no pirmajiem Kalupes pagasta iedzīvotājiem - kritušajiem Otrajā pasaules karā. Bērēs piedalās vācu iestāžu pārstāvji. Laikrakstā "Tēvija" ievietots bēru sludinājums.
Jānis Palejs saimniekoja Kungudruvā, piederēja 13 ha zemes. Pēc viņa nāves saimniecību vadīja tēvs.

Atsauces
  • “Nekrologs.” Tēvija. 1942. 16.jūnijs.
  • “Zemes īperkuma apstiprinošona.” Latgalīts. 1921. 22.septembris.
  • “Policijas darbinieki ražas novākšanā.” Latgales Vēstnesis. 1942. 27. augusts.
Ee090941de17793b2d128c512286e3bcfad4291a