Latgales dati

1943. gada 21. marts

Ar šo datumu datēti vācu administrācijas sagatavotie reprivatizācijas dokumenti, kuru saņēma Latgales iedzīvotāji. Tam bija veltītas ceremonijas visās Latgales pilsētās, arī laukos.
"Rīkojumu par privātīpašuma atjaunošanu Igaunijā, Latvijā. Lietuvā" parakstīja Ostlandes reihsministrs A.Rozenbergs 1943. gada 18. februārī.
1943. gadā 25. maijā Daugavpilī īpašumu dokumentus saņēma pilsētas 50 namīpašnieki.
1943. gada 20. jūnijā reprivartizācijas sarīkojums notika Grīvā (pie Daugavpils).
Vēsturnieks E. Evards //: "Līdz kara beigām tika reprivatizēti aptuveni 24% zemnieku īpašumu."

Atsauces
  • “Atcelta boļševiku nacionalizācija.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 23. februāris.
  • “Īpašumu reprivātizācijas akti Skrudalienā un Grīvā.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 24. jūnijs.
  • “50 Daugavpils namsaimnieki atgūst īpašumus.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 28. maijs.
  • Evards, E. “Reprivatizācija vācu okupācijas laikā Latvijā (1941–1944).” https://www.mfa.gov.lv/lv/media/2029/download (29.09.2021).
  • Evards, E. “Reprivatizācija vācu okupācijas laikā Latvijā (1941–1944).” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 13. sējums. TOTALITĀRIE OKUPĀCIJAS REŽĪMI LATVIJĀ 1940.–1964. GADĀ. Latvijas vēstures institūta apgāds Rīga 2004. 287.-306.lpp.
C4f37dba6f49d37772601df776f7081f04cb59c9