Latgales dati

1990. gada 21. jūlijs

No Aglonas sākās otrais velobrauciens "Latgolas Skūla". Maršruts virzās pa Preiļu, Daugavpils, Krāslavas rajonu.
Turpmākie velobraucieni:
2002. gadā velobrauciens notika no 23. jūlija līdz 3. augustam. Maršruts: Sakstagals - Dricānu, Gaigalavas un Bērzpils vidusskola, Eglaines pamatskola, Rugāju vidusskola, Balvu vidusskola, Balvu pilsētas ģimnāzija, Balvu amatniecības vidusskola, Viļakas pamatskola un Viļakas valsts ģimnāzija, Viduču un Briežuciema pamatskola, Rekavas un Baltinavas vidusskola, Kārsavas pilsētas ģimnāzija, Kārsavas 2. vidusskola, Malnavas lauksaimniecības tehnikums, Mežvidu 1. un 2. pamatskola un Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes 1., 3. un 6. vidusskola, Maltas 1. un 2. vidusskola un Feimaņu pamatskola (Rēzeknes rajons), Rušonas pamatskola, Aglonas vidusskola un Aglonas internātģimnāzija, Aizkalnes pamatskola (Preiļu rajons), Preiļu valsts ģimnāzija un Preiļu 2. vidusskola, Pelēču pamatskola (Preiļu rajons) un Kalupes pamatskola (Daugavpils rajons), Vaboles vidusskola, Līksnas pamatskola, Daugavpils 1. ģimnāzija un Daugavpils Krievu ģimnāzija (Daugavpils rajons), Naujenes pamatskola (Daugavpils rajons), Izvaltas un Krāslavas pamatskola, Krāslavas ģimnāzija un Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Kalniešu, Indras un Robežnieku pamatskola, Indras vidusskola (Krāslavas rajons), Asūnes pamatskola un Dagdas un Ezernieku vidusskola (Krāslavas rajons), Rundānu, Lauderu un Nirzas pmataskola un Istras vidusskola Ludzas rajonā.
2003. gadā velobrauciens notika no 22. jūlija līdz 3. augustam.
Velobrauciena organizatore ir Anta Rugāte, kura pirmo šādu maratonu rīkoja 1989. gadā.

Atsauces