Latgales dati

1936. gada 19. jūlijs

Tā iemūrēta dievnama pīlārā Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem Līvānu draudzes locekļiem. Plāksnē minēti 12 cīnītāju uzvārdi.
Plāksnes teksts:
„Piemiņas plāksne pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņas kritušajiem Līvānu Rom.-kat. draudzes karojot par Latviju krituši bijušie Ziemeļ-Latvijas partizāņu pulka kareivji: Izidors Stikāns, Jānis Dabars, Andrejs Aizpurietis, Donāts Driksnis, Staņislavs Ūdrasols, Pēteris Zundāns, Izidors Mežancāns, Donāts Peisinieks, Izidors Vārpsalietis, Juris Liepnieks".
Plāksne demontēta padomju laikā.
Baznīcas remonta laikā 21. gs. (prāvesta J.Zarāna laikā) plāksnes rūpīgi meklējumi bija nesekmīgi.

Atsauces
  • “Līvānu baznīcā atklāta piemiņas plāksne.” Latgales Vēstnesis. 1936. 21. jūlijs.
6d36881b092de66c48c1bb8e5668c5aa6db65e46
3a5f1532a19e82aa9f2df523b21c4464795d0a4b