Latgales dati

1936. gada 9. jūlijs

Vēstures skolotāju kursu noslēgumā Latvijas brīvdabas muzejā atklāta Latgales lauku sēta. Tajā ir devas senceltnes - dzīvojamā istaba un Līksnas klētiņa. Dzīvojamā istaba pārvesta no Krāslavas pagasta Kalnu Romuļa sādžas, celta 19.gs. 80.gados. Līksnas klētiņai (celta 19.gs. 50.gados) klāt ir greznojumi no Makašānu pagasta Soložniku sādžas. Abas būves pārvesta uz Rīgu 1936.gadā sakarā ar Latgales stenda ierīkošanu tūrisma propagandas nedēļā. Atklāšanas sarīkojumā piedalās prezidents K.Ulmanis.

Atsauces
  • “Vadonis Latgales sētā.” Daugavas Vēstnesis. 1936. 14.jūlijs [foto].
  • “Vēstures kolotāju kursu noslēgums.” Latvijas Sargs. 1936. 10. jūlijs.
  • Brīvā Zeme, 1936.8.jūlijs.