Latgales dati

1950. gada 3. jūnijs

10 gadu cietumsods piespriests Kaunatas pagasta iedzīvotājai Marijai Lubganai, kuras 4 dēli un vīrs bija iesaistīts pretošanās kustībā. Dēls Vaclavs Lubgans vadīja 40 vīru vienību. Kopā ar savu brāli krita kaujā pret čekistiem 1949.gada 20.jūlijā. Vēl divi dēli gāja bojā 1945.gadā. Ģimenes galva Aleksandrs Lubgans nošauts 1949.gada augustā.
M.Lubgana atgriezās no ieslodzījuma 1956.gadā, turpmākais liktens nav zināms.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu piedalīšanās nacionālajā pretošanās kustībā Latvijā 1944.-1950.g.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25.sējums. Rīga, 2009. 320.lpp.