Latgales dati

1922. gada 17. jūlijs

Tās dibinātāji ir Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils valdes un 2 privātpersonas (S. Kambala?). Dibināšanas kopsapulce notika 1922. gada 3. decembrī.
1928. gadā S. Kambalas parādu 80.000 ls vērtībā pārņēma bankas klients Moščinskis.
Bankā 1926.-1928. gadā strādāja A. Švirksts.
Bankas direktors - rīkotājs bija Jānis Grišāns. Bankas direktors bija Pēteris Lazdāns.
Bankas grāmatvedis bija Aleksandrs Rutmanis.
Viens no akcionāriem bija Vladislavs Rubulis.
Atzīta par maksātnespējīgu 1935. gada 2. jūlijā. Darbojās līdz 1937. gada 1. jūlijam, kad to pārņēma Latvijas kredītbanka. Līdz ar to Daugavpilī darbojās Latvijas kredītbankas Daugavpils nodaļa.

Atsauces
  • “Latgales akciju banka.” Daugavas Vēstnesis. 1926. 29.septembris.
  • “Pārņem Latgales akciju banku.” Rīts. 1935. gada 5. jūlijs.
  • “Sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1922. gada 11. novembris.
  • “Kas noteek Latgales akciju bankā?” Latvis. 1933. gada 8. marts.