Latgales dati

1960. gada 2. jūlijs

Indianapolē (ASV Indianas štats), dziesmu svētku sarīkojuma laikā, dibināts Latgaļu pētniecības institūts (LPI).
Sēdi vadīja Bonifācijs Briška, Latkovskis Latkovskis (sen.), referēja Bonifācijs Briška, Leonards Latkovskis (sen.), Jezups Lelis.
Līdzīgs pasākums norisinājās arī Eiropā, kad 1960.gada 2. augustā kopā sanāca Eiropas latgalieši - domubiedri.
Minētie darbinieki bija arī jaundibinātā institūta vadībā - valdē, kurā bija 5 locekļi, kā ari revidents.
Institūta valdes (pieci locekļi) sastāvs:
Kopš 1960. gada - Latkovskis Latkovskis, sen. (valdes priekšsēdētājs), Bonifācijs Briška, Bonifācijs Briška, Jezups Lelis, Miķelis Bukšs
Kopš 1966. gada - Aleksandrs Batņa (valdes priekšsēdētājs), Leonards Latkovskis, Miķelis Bukšs
Līdz 1972.gadam - Leonards Latkovskis, Bonifācijs Briška, Viktorija Mickāne, Aloizijs Budže, Miķelis Bukšs. Revidents J.Trūps.

Zīmīgākie LPI pasākumi:
1965. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 1. sējums
1970.gada 26. septembrī Cikāgā sarīkojums, kas veltīts LPI 10 gadei un N.Rancāna 100 gadei.
1970. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 3. sējums
1970. gada 26. septembrī ­Cikāgā notika LPI 10 gades svinības.
1972. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 4. sējums
1974. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 5. sējums
1976. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 6. sējums
1980. gada 13. septembrī Indianapolē notika LPI 20 gadu atcere.
1981. gadā izdots rakstu krājuma "Acta Latgalica" 7. sējums

Atsauces