Latgales dati

1938. gada 2. decembris

Prese informē par skrošu ražošanas uzsākšanu "Daugavpils skrošu un plombu rūpnīcā", Varšavas ielā 28. Uzņēmumu pārņēmusi a/s "Turība", nopērkot to no Hipotēku bankas par 12.000 Ls, remontā ieguldīti vēl 10.000 Ls.
Pēc aprēķiniem ik gadus Latvijā mednieki izlietojot 50 t skrošu, tāpēc skrošu pierasījums ir liels.
Agrāk piederējusi Reiseru ģimenei. Vairāksolīšanas sludinājumos minēts Geršons Reisers, dzīv. Varšavas ielā 28.
Izsolīti vairākkārt kopš 1930.gadā.
1948. gada 18. novembrī atjaunota darbība pēc Otrā pasaules kara.
Skrošu ražošana šajā rūpnīca sākta jau 1886.gadā. Tas darbojās arī mūsdienās.

Atsauces
  • “Jauns "Turības' uzņēmums.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 2.decembris.
  • “Vēsturiskā izziņa.” http://www.dauskr.lv/about_lv.htm (08.12.2010).
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1936. 20. februāris.
  • “Daugavpilī laista darbā skrošu fabrika.” Padomju Jaunatne. 1948. 19. novembris.
43d23c9722a87df77d4e69440a2e17c8a03beac4
F81a21205b6cdddc3ea2e2409d3aec1cadea1018
17df5bcc95518310e063a98a58b25044ecca987b
2fe8ae1bd6bbceac39b5007ffa0698be2be87969