Latgales dati

2010. gada 12. novembris

LU Promocijas padomes ģeoloģijā sēdē Rīgā, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāv DU docētājs JURIS SOMS par tēmu “Gravu morfoloģija, to veidošanās un erozijas tīkla izvietojuma likumsakarības dienvidaustrumu Latvijā”.

4fad113c7449d337032ff41babc5f7fa305e01c0
84a59c49087124dc43a180336f3b9f9f4016f350