Latgales dati

2007. gada 13. septembris

LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv ALEKSANDRS KOĻESOVS. Temats: “Latviešu un krievu etnolingvistisko grupu jauniešu laika perspektīva Rīgā un Latgalē”. Recenzenti: Dr.habil. paed., psych., prof. A.Vorobjovs; PhD., asoc. prof. I.Austers; PhD., prof. J.G.Draguns.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2007. 16. jūlijs. Nr.13 (347).