Latgales dati

1959. gada 19. jūlijs

Dziesmu svētkiem speciāli projektēta Stropu estrāde. Atmiņās to stāstījis Daugavpils komunālās saimniecības projektu un tāmju biroja projektētājs - celtnieks Kazimirs Stašulāns: izpildkomitejas priekšsēdētājs J. Pakalns savācis materiālus par 1940. gada dziesmu svētkiem, projektēšanā iesaistījies pilsētas galvenais arhitekts Glāzups, jaunais arhitekts V. Kalniņš, celtniecības darbus veica Daugavpils Vispārējās celtniecības trests, apdares darbus - tresta nodaļa A. Vaļuma vadībā. Līdzekļu ekonomijas dēļ netika uzcelti prožektoru torņi, telpas kasēm, mediķiem, kārtības sargiem, kā arī tribīnes skatītājiem.
Daugavpils muzikāli dramatiskajā teātri notiek muzikāli literāra pēcpusdiena, ko atklāj dzejnieks Andris Vējāns. Pēcpusdienā piedalās Latgales literāti Jeronims Stulpāns, Marta Bārbale, Arvīds Skalbe un citi.
Muzeja jaunajās telpās Ļeņina ielā 8 atklāta mākslas izstāde, sāk darboties tramvaju satiksme līdz estrādei.
Noris koru sacensības.
Ir uzskats. ka tie bija pirmie padomju laika visu 14 Latgales rajonu pašdarbnieku svētki.
Stropu estrādē noslēguma koncertā piedalās ap 5000 dziedātāju. Virsdiriģenti Jānis Ozoliņš, Leonīds Vīgners, Staņislavs Broks, Uldis Balodis, Klements Mediņš. Radioreportāžā priekšnesumu starplaikā dzeju latgaliski lasa A.Stepulāne. Koncerts noslēdzas ar M.Zariņa dziesmu "Uz jauno krastu".

Atsauces
  • Stašulāns, K. “Kā tapa Stropu estrādes projekts.” Daugavas Vēstnesis. Daugavpils latviešu biedrības biļetens. 1990. 26. maijs.
  • Purene, Dz. “Vakar Stropos.” Cīņa. 1959.07.19.
A178ce5d30802988a2dec2f33f3ad96e76f3435d
2fdd9d24b47d260c3c9e04b7e0385d1993b827c1