Latgales dati

2005. gada 2. novembris

Par tās darbības mērķi tika noteikts sekmēt jauniešos Eiropas pilsonības apzināšanos un veicināt jauniešu iesaistīšanos Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstībā, pārstāvēt un stiprināt saikni ar Latvijas diasporu, koordinēt ar to saistīto projektu izstrādi un realizēšanu. Biedrība apvieno jauniešus, kuriem ir svarīgi saglabāt un attīstīt Latgales un latgalisko kultūrtelpu, latgaliešu valodu.
Savu mērķu sasniegšanai biedrība ir izdevusi latgaliešu autoru darbus, rīkojusi seminārus, vasaras skolas un latgaliešu rakstu valodas nodarbības, līdzdarbojusies latgaliešu rakstības noteikumu izstrādē, organizējusi izklaides un latgaliešu moderno kultūru popularizējošus pasākumus, kā arī uztur pasaulē vienīgo tikai latgaliešu rakstu valodā saturu radošo mediju “Latgalīšu kulturys ziņu portalu lakuga.lv”.
Gadu gaitā, mainoties biedrības aktivitāšu veidam un mērķauditorijai, ticis mainīts organizācijas nosaukums. Ar 2020. gada 8. oktobri biedrība “Latgolys Studentu centrs” pārdēvēta par “LgSC”, kas ir iepriekš izmantotā organizācijas abreviatūra.

..
Latgales studentu centrs (LgSC) faktiski darbojās kopš 20.gs. 90.gadiem.
2013. gada 30. aprīlī atklāts LgSC birojs Daugavpilī.

Atsauces