Latgales dati

1928. gada 22. jūlijs

Rēzeknē notiek Latgales latviešu apvienības (LLA) 1. kongress - pilnsapulce. Piedalās ap 100 dalībnieki no 25 vietām.
Līdz tam darbojas apvienības centra valde. Priekšsēdētājs Daugavpils skolotāju institūta pedagogs Kārlis Bērziņš.

Drīz, pēc Saeimas vēlēšanām, 22.novembrī Daugavpilī tiek sasaukta 2.kopsapulce.

1929. gada pašvaldības vēlēšanās LLA pārstāvjiem ir augsti amati pilsētu valdēs:
Alfrēds Mikalks - Balvu pilsētas domes priekšsēdētājs,
Jānis Krūmiņš - Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs,
Eduards Millers - Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs.

1928. gada Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksts Latgales vēlēšanu apgabalā:
1. Jānis Ezeriņš,
2. Ernests Puķits,
3. Mārtiņš Abuls,
4. Longins Ausējs,
5. Jānis lelaidnis,
6. Augusts Lūkins,
7. Ernests Linde,
8. Kārlis Irbe,
9. Arturs Aparnieks,
10. Eduards Millers,
11. Jānis Dāvis,
12. Pēteris Daukšs.
13. Jānis Bokums,
14. Valdemārs Malcenieks,
15. Kārlis Lācis,
16. Kārlis Bērziņš,
17.Jānis Smalkais,
18. Visvaldis Oglevics-Deičmans,
19. Dāvis Auka,
20. Kārlis Šmids,
21. Otto Krims,
22. Juris Dragūns,
23. Mārtiņš Vidējais,
24. Kārlis Dokters
25. Arkādijs Rumpēters.

1931. gada Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksts Latgales vēlēšanu apgabalā.
1) Augusts - Roberts Lūkins, miertiesnesis Krust p i 1 i, Saeimas
deputāts, sabiedrisks darbinieks.
2) Pēteris Daukšs, pulkvedis, 12. Bauskas kājn. pulka komandiers.
3) Kārlis-Fridrichs Irbe, Latgales apgabala evang.-lut. draudžu prāvests.
4) Longins Ausējs, Latvijas universitātes docents, Saeimas deputāts un sab. darbinieks.
5) Jānis Dāvis, rakstnieks un sabiedrisks darbinieks.
6) Ernests Puķīts, skolotājs un sab. darbiniek?, Balvos.
7) Teodors Kalniņš, pulkvedis, 10. Aizputes pulka komandiers.
8) Jānis Puksis, pulkved.-leitn. Jātnieku pulkā.
9) Jānis Ķēmanis, robežapsardzības štāba priekšnieks.
10) Jānis Vītols, pulkvedis, bij. 9. Rēzeknes pulka komandiers.
11) Eduards Millers, pastmeistars un sabiedrisks darbinieks Ludzā.
12) Nikolais Abeltiņš, plkv.-Itn., 11. Dobeles kājn. pulkā.
13) Kārlis Šmidts, privatadvokats un sabiedrisks darb. Jaunlatgalē.
14) Jānis lelaidnis, zemkopis un sabiedrisks darb., Rugājos.
15) Otto Garozs, zemkopis un sabiedrisks darbinieks Kacenu pagastā Ozolaju mājās
16) Voldemārs Upīts, virsleitnants 7. Siguldas pulkā, Balvos, pil
sētas domes priekšsēdētājs.
17) Oskars Jansons, Jaunlatgales robežapsardzības apgabala priekšnieks.
18) Jānis Stellmachers, juriskonsults un sabiedrisks darbinieks.
19) Kārlis Dzenītis, privatadvokats un sabiedrisks darbinieks.
20) Jānis Zvanītājs, L ī v ā nu pilsētas galva.
21) Osvalds Blūmits, mācītājs T i 1 ž ā.
22) Andrejs-Varaidots Pļaviņa, miertiesnesis v. sab. darbin. Rēzeknē.
23) Jānis Krūmiņš, zvērināts advokāts, Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs un sab. darbinieks.
24) Arkādija Rumpeteris, Daugavpils evang.-lut. draudzes mācītājs.
25) Augusts Lazdiņš, ierēdnis un sabiedrisks darbinieks Rēzeknē.

Atsauces
  • “Balvu pilsētas domes priekšsēdētājs rosīgs Latgales latviešu apvienības darbinieks.” Latgales Ziņas. 1929. 12. jūlijs.