Latgales dati

1991. gada 29. maijs

Saņemot Tieslietu ministrijas Informācijas lietu departamenta izdevējdarbības reģistrācijas apliecību, darbību uzsāk Daugavpils Universitātes izdevniecība "Saule". Sākotnēji izvietota Universitātes telpās Vienības ielā 13, kopš 1994.gada - Saules 1/3, kopš 2016. gada Vienības ielā 13.
Vadītāji:
Valentīna Saleniece (1991-2002?)
Marina Stočka

Atsauces
  • Šteimans, J. Daugavpils augstskolas pedagogi un studenti. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2008. 1.lpp.
  • “Akadēmiskais apgāds "Saule". Vēsture.” https://du.lv/zinatne-un-petnieciba/akademiskais-apgads-saule/vesture/ (20.06.2012).
  • Fjodorovs, F., Stočka, M. “DU Akadēmiskajam apgādam "Saule" - 20.” Humanitāro zinātņu vēstnesis, 2011, nr. 19, 115.-117. lpp.