Latgales dati

1876. gada 13. jūlijs

1876. gada 1. jūlijā pēc veca stila.
Krievijas valsts pārvaldes reformu rezultātā 1870. gadā pēc 1808. gada Prūsijas pilsētu nolikuma parauga pieņemtais jaunais Krievijas pilsētu nolikums (Высо­чайше утвержденное 16-го июня 1870 года городо­вое положение) attiecās tikai uz ekonomiski nozīmīgām pilsētām. Latgalē nebija nevienas tādas pilsētas, kādas uzskatītas šī rīkojuma 1. punktā.
Vēlāk minētais nolikums tika attiecināts uz Daugavpili. Tas paredzēja:
1) Pilsētas pārvalde sastāv no pilsētas vēlētāju sapulces (tā ievēl katrus 4 gadus pilsētas domniekus ("glasnije"), pilsētas domes (lēmējiestāde), pilsētas valdes (izpildvara).
2) Vēlēšanu tiesības ir vīriešiem, Krievijas pavalstniekiem, no 25 gadu vecuma, personām ar tidzniecības un rūpniecības īpašumiem, nodokļu maksātājiem nemazāk kā divus gadus.
3) Vēlēšanu sistēma ir trīspakāpju atkarībā no mantas stāvokļa.

Atsauces