Latgales dati

1778. gada 25. jūnijs

1778. gada 14. jūnijā pēc vecā stila
Atklāta Polockas vietniecības pārvalde un citas iestādes, kuru darbība attiecās arī uz Polockas guberņā ietilpināto Latgale. Vietniecība darbojās saskaņā ar Katrīnas II 1775.gada likumu par Krievijas impērijas guberņu pārvaldi. Tajos bija paredzēts ieviest jaunu - koleģiālu - guberņu pārvaldi ar ķeizarienes ieceltu vietnieku (no šejienes jēdziens - vietniecība).

Atsauces
  • PSZ [Polnoje sobranije zakonov]. 20.sēj. 1775-1780. Sanktpēterburga, 1830. likums nr. 14 707.