Latgales dati

1794. gada 11. augusts

1794. gada 31. jūlijā pēc vecā stila.
Jātnieku vienība (ap 500 sacelšanās dalībnieki) Mihaila Kleofasa Oginska vadībā Kalkūnu apkaimē sasniedz Daugavu kreiso krastu un aicina vietējo garnizonu padoties un ļaut pārcelties pāri upei. Ir liecības, ka dažiem sacelšanās dalībniekiem izdevās sasniegt otru krastu, tomēr turpmākais uzbrukums apturēts.

Atsauces
  • Восстание и война 1794 года в Литовской провинции по документам российских архивов. Составление, редакция и предисловие кан. ист. наук, с. н. с. Ин-та истории Нац. акад. Наук Республики Беларусь Е. К. Анищенко. Москва: ЧеРо, 2000.
  • “Рапорт Г. Гулевича С. Неклюдову о блокаде М. Огинским г. Динабурга.” Grām.: Восстание и война 1794 года в Литовской провинции по документам российских архивов. Составление, редакция и предисловие кан. ист. наук, с. н. с. Ин-та истории Нац. акад. Наук Республики Беларусь Е. К. Анищенко. Москва: ЧеРо, 2000.
  • “Рапорт Г. Гулевича С. Неклюдову о блокаде М. Огинским г. Динабурга.” Grām.: Восстание и война 1794 года в Литовской провинции по документам российских архивов. Составление, редакция и предисловие кан. ист. наук, с. н. с. Ин-та истории Нац. акад. Наук Республики Беларусь Е. К. Анищенко. Москва: ЧеРо, 2000. http://wars175x.narod.ru/doc/dc94_184.html.
  • “Рапорт Г. Гулевича С. Неклюдову о блокаде М. Огинским г. Динабурга.” http://wars175x.narod.ru/doc/dc94_184.html (25.09.2010).