Latgales dati

2005. gada 27. decembris

Ministru kabineta noteikumi Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām". Tie paredza, ka Daugavpils Universitātei tiek deleģētas tiesības – bioloģijā, ekonomikā, fizikā, literatūrzinātnē, matemātikā, pedagoģijā, psiholoģijā un valodniecībā.

Atsauces