Latgales dati

2010. gada 26. augusts

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēde Andris BUKEJS aizstāv promocijas darbu par tēmu „Latvijas lapgraužu (Coleoptera Chrysomelidae s.l.) fauna, sistemātika un bioģoegrāfija” bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda iegūšanai. Zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes profesors. Darba recenzenti: Dr. biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitātes profesors); Dr. biol., asoc.prof. Vytautas Tamutis (Lietuvas Lauksaimniecības universitāte);
Dr. biol. Natālija Škute (Daugavpils Universitātes asociētā profesore).

Atsauces