Latgales dati

2007. gada 14. septembris

Daugavpils Universitātes zinātņu nozares Literatūrzinātne promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātes docētāja Nadežda Fjodorova aizstāvēja promocijas darbu “N. Garina–Mihailovska ģimenes hronika: struktūra un ideoloģija”. Nadeždai Fjodorovai piešķirts filoloģijas doktores (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.

Atsauces